НАКОН пет година безуспешних покушаја, Градска управа Пожаревца одабрала је фирму која ће рушити бесправно сазидане грађевинске објекте. У поступку јавне набавке ангажована је EG group company из Земуна, са којом је уговор склопљен на период од 6,5 месеци - од 16. јуна до 31. децембра. Ова фирма уклањаће бесправне објекте до висине уговорене суме од 2,5 милиона динара са урачунатим ПДВ.
Иако су по граду годинама ницали бројни бесправни објекти, није имао ко да их уклања, јер у поступку јавних набавки није било пријава, или би се пријавила нека фирма која не испуњава тражене услове. Међутим, иако је последња јавна набавка успела још у мају, не зна се шта ће се рушити, јер Град до данас није сачинио такав списак.
- У току је поступак доношења Програма уклањања објеката на територији града, према решењима грађевинског инспектора, донетих на основу Закона о планирању и изградњи - рекла је Оливера Најдановић, начелница Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
Чак и ако би се наведени програм донео ових дана, већ су изгубљена скоро два месеца, пошто уговор са земунском фирмом тече од средине јуна. Кад буде почело рушење, биће занимљиво видети који су "дивљи" објекти на списку, а који су, у међувремену, успели да се легализују. Наиме, такви објекти избегли су рушење не само зато што то није имао ко да изведе, већ и зато јер су власници подносили захтев за легализацију. То је, аутоматски, не само одлагало рушење, већ и спречавало поступање било које инспекције, јер је тако прописао Закон о легализацији.
Док годинама чекају на легализацију, власници "дивљих" пословних објеката могу у њима несметано да раде, независно од тога да ли су безбедни или ризични за оне који у њих улазе. Судећи према подацима које је "Новостима" дао Војислав Пајић, начелник Одељења за урбанизам и грађевинске послове, решавање захтева тече веома споро.
- Одсеку за легализацију укупно је поднето 15.249 захтева. Од тога, до 17. јула ове године решено је 2.183, тако да је у процедури још 13.066 захтева - рекао је Пајић.

КРИТЕРИЈУМИ
- ПРОГРАМ уклањања објеката садржаће план који се предлаже на основу следећа четири критеријума: заштита јавног интереса, заштита суседских права, поштовање временског редоследа почетка вођења управног поступка и генерална превенција - појаснила је Оливера Најдановић.