Претраживање

Translate

Укупно приказа странице

ПоРтАл

ПоРтАл
Сазвежђе З

петак, 28. мај 2010.

Announcement to physicians and therapists / Међународна конференција о интегративној медицини

Родоначелник и родоначелница, Димитрије и Гроздана Лукић. Детаљ са гробља у селу М., с-и Србија. Снимак Ивана Лукића, средином маја 2010. године.


Announcement to physicians and therapists


An International Conference on Integrative Medicine will be held in October 2010 in Jerusalem.It will be a meeting of professionals in the field of medicine from around the worldthat will deal with ways to unite the scientific principles of modern medicine withthe holistic principles of alternative medicine. In order to give all those interested the possibility to participate (or to give apaper)we hereby announce that registration has started.The scientific committee of the convention is still open to accept additional topicsto the conference program. More details and registration forms are available in the Conference site: www.mediconvention.com Our site is available in the following languages: English * German * Spanish * Russian * French


Always at your service,


Avraham Fried,


Director The Jerusalem International Conference on Integrative Medicine

__________

Најава и позив


Међународна конференција о Интегративној медицини ће се одржати у октобру 2010. у Јерусалиму . То ће бити сусрет стручњака у области медицине из целог света који ће се бавити начином како да се уједине научни принципи модерне медицине са холистичким принципима алтернативне медицине. Како би сви заинтересовани имали могућност да учествују (или да да се пријаве) Овим објављујемо да је почела регистрација. Научни одбор конвенције је још увек отворен да прихвати додатне теме за програм конференције.


Више детаља и регистрацију обрасци су доступни на конференцији сајту: www.mediconvention.com/


Наш сајт је доступан на следећим језицима: eнглески, немачки, руски , шпански француски

петак, 07. мај 2010.

„OČUVANJE I ZAŠTITA KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA SRBIJE U INOSTRANSTVU“

Ograda, Mišljenovac, Zvižd, s-i Srbija. (Robna marka Zavetina: fotografski snimak Ivana Lukića)
INSTITUT ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU
Makedonska 25, 11000 Beograd, Tel. 3373-824, Faks 3373-835
E-pošta: iipe@ diplomacy.bg.ac.yu - Website: http://www.diplomacy.bg.ac.yu/


Poštovani,

U susret naučnom skupu koji će na Institutu za međunarodnu politiku i privredu biti održan 24.06.(juna) 2010. godine, upućujemo Vam drugo obaveštenje, u želji da prepoznate sopstveni interes za učešće na ovom naučnom susretu, koji će okupiti renomirana imena iz spektra kulturnog nasleđa i srodnih disciplina, iz zemlje i sveta. Verujemo da imate mogućnosti da Vaše zaposlene, saradnike i druge obavestite o sadržaju obaveštenja i time pomognete realizaciju ovog skupa.
Tema i drugog po redu naučnog skupa na Institutu za međunarodnu politiku i pruvredu je:

„OČUVANJE I ZAŠTITA KULTURNO-ISTORIJSKOG NASLEĐA SRBIJE U INOSTRANSTVU“

Kandidat za učešće na ovom naučnom skupu, svojim prilogom (referatom) treba da zadovolji kriterijume i standarde propisane od strane Naučnog odbora:

§ Potencijalni referat (naučni rad) kojim se kandidat prijavljuje za učešće na naučnom skupu, mora da obrađuje temu koja je kompatibilna sa definisanom temom naučnog skupa za koji kandidat aplicira
§ Referat kojim kandidat konkuriše za učešće na međunarodnom naučnom skupu biće recenziran, prema standardnoj kategorizaciji naučnih radova
§ Priloženi naučni rad svojom aparaturom, strukturom i pristupom tematici koju obrađuje, treba da predstavlja celovit pregled nekog područja ili problema na osnovu već publikovanog materijala koji je u pregledu sakupljen, analiziran i raspravljan, i/ili da sadrži rezultate izvornog istraživanja. Takođe, naučne informacije iznesene u radu moraju biti obrađene i izložene tako da se mogu ponoviti i proveriti analize i zaključci na kojima se rezultati zasnivaju
§ Dozvoljeno je da na naučnom skupu jedno lice učestvuje najviše u dva referata, koji potpisuje kao autor ili koautor referata.
§ Kao koautori referata mogu se prijaviti najviše 4 lica
§ Svi zainteresovani autori neophodno je da do 10.06.2010. godine dostave organizatoru naziv teme sa neophodnim podacima, (ime i prezime, titulu, zvanje i instituciju gde je zaposlen) i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku kao bi se isti blagovremeno pripremili za štampu
§ Prijavljivanje za učešće na naučnom skupu podrazumeva obavezu kandidata da prijavu referata u pisanoj formi i elektronskoj formi, sa preciznom naznakom teme, dostave dr Vidoju Goluboviću (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Makedonska br. 25, vgolubovic@diplomacy.bg.ac.rs ), najkasnije do 20. juna 2010
§ Potencijalni učesnici će zaključno sa 15. junom 2010. biti obavešteni o tome da li je tema njihovog referata prihvaćena
§ U zavisnosti od tematike prijavljenih radova organizovaće se i panel rasprave
§ Organizacioni odbor organizovaće posebnu panel raspravu na predloženu temu za mlade naučne kadrove
§ Učešće na naučnom skupu moguće je i putem video linka
§ Tehničko uputstvo autorima nalazi se na internet prezentaciji Instituta http://www.diplomacy.bg.ac.yu/

U očekivanju uspešne saradnje, srdačno Vas pozdravljamo.


U Beogradu,
30.04.2010.

milovanka@diplomacy.bg.ac.rs